top of page

ČESKÁ VLNA, TO JE JINÉ MERINO!

,,Ovce se nestříhá kvůli tomu, aby se vlny zbavila,

ale především proto, aby se vlna z ovce získala."

Pastevecký almanach, 2017.

Vyrábíme v Čechách z ovcí, které známe.

Tento projekt se zabývá komplexním zpracováním české ovčí vlny v rámci zemědělství, ekologie

a údržby krajiny, textilního průmyslu a designu.

Naší ovčí vlnu zhodnocujeme prostřednictvím třídění na sortimentní třídy a jejím následném patřičném využití.

This project deals with the complex processing of Czech sheep's wool within the framework of agriculture, ecology and landscape maintenance, the textile industry and design.

 

We value Czech sheep's wool by sorting it into assortment classes and using it appropriately.

POTŘEBY

PRO VAŠE TVOŘENÍ

Naše vlna_ML01.JPG
Naše vlna_polštář Adam_03.jpg

Blogové čtení

Naše poslání

Rádi bychom, aby se česká vlna mohla pyšnit tou nejvyšší kvalitou.

 

Naše poslání spočívá v touze po obnovení zpracovávání lokálního ovčího rouna na území České republiky. Na začátku byla ovce, měla vlnu a ta je teď naše, nás všech, a kolem nadšení pro ni se vytvořila spolupráce. Sdružujeme zpracovatele vlny, pradlenky, pletařky, tkalce, pasáčky a chovatele, střihače ovcí, řidiče, textilní designéry, studenty a kamarády různých profesí, kteří mají společný cíl, a to dát smysl a využití ovčí vlně, kterou ještě nedávno museli farmáři pálit a vyhazovat, protože ji nikdo nechtěl,

Projekt se zabývá zkoumáním možností komplexního využití lokálního přírodního a obnovitelného zdroje, tedy ovčí vlny, osvětě o tomto materiálu a prodejem vlněných produktů a zpracovatelských meziproduktů, které při výrobě vznikají.

 

Ovčí vlna byla v posledních desítkách let v České republice velmi opomíjena. Důraz byl kladen především na syntetické materiály a jejich vývoj. V současné době však oslavuje vlna svůj návrat, díky svým téměř dokonalým vlastnostem, na které syntetické materiály nemohou stačit, a také díky široké škále zpracování. Je to přírodní obnovitelná surovina, která je kompostovatelná.

 

Ovčí vlna je zdravá pro člověka i planetu.

          

NAŠE VLNA na instagramu

bottom of page