top of page
Vyhledat

5 faktů o textilu a brutálním znečištění životního prostředí


Každý rok se vyrobí, nosí a vyhodí miliony tun oblečení. Každou sekundu je spáleno nebo uloženo na skládce množství textilu srovnatelného s nákladem popelářského vozu. Tento způsob hospodaření s naší planetou lze odvrátit díky uvědomění v počátečním bodě jakéhokoliv výrobku nebo designu, a to již u samotné představy, náčrtku nebo návrhu této materiální věci. Životnost a kompostovatelnost či recyklovatelnost materiálu, řemeslo a lokální ekonomika jsou důležité parametry, které je nezbytné zohlednit pro budoucí lepší životy nás všech. Transparentnost a sledovatelnost celého dodavatelského řetězce a všech fází výroby produktu snad ani nemusíme zmiňovat.https://silverbobbin.com/how-to-wash-polyester/


Výroba oděvů a oblečení ročně vytvoří více emisí skleníkových plynů než celosvětová letecká a lodní doprava dohromady.

Textilní a oděvní průmysl všeobecně má velmi alarmující dopady na stav klimatu. Výroba oblečení produkuje 15-35 tun CO2 ročně na 1 tunu vyrobeného textilu a tak je toto odvětví 5. největším producentem emisí v Evropě. Dalším negativem módního průmyslu je používání velkého množství chemikálií. Pro výrobu textilií je využíváno téměř 3500 druhů chemikálií, z nichž 750 je pro člověka zdravotně škodlivých a 440 je škodlivých pro životní prostředí. Barvením a finální úpravou oblečení dochází ke znečišťování 20 % světových vod a to má následky na zdraví dělníků v továrnách, ale dokonce na zdraví všech obyvatel kolem továren.[1] Industriální módní systém se zasloužil o zbídačení místních ekonomik a vytvoření systému, který je škodlivý pro životní prostředí a pro lidské bytosti.https://www.nadagrocery.com/blogs/news/are-you-eating-plastic-for-dinnerPůl milionu tun mikroplastů přibývá každý rok v našich oceánech.

Mikrovlákna jsou drobné úlomky z textilních materiálů, oddělující se při zpracování v továrnách nebo při našem domácím praní. A právě módní průmysl je jedním z hlavních přispěvatelů zejména plastových mikrovláken vstupujících do našich moří a oceánů. Každý rok z pračky vypustíme do vody až 0.5 milionu tun mikrovláken. Pro představu toto množství odpovídá 50 miliardám plastových lahví. Mikrovlákna je navíc téměř nemožné jakkoliv likvidovat v rámci ekologie.[2] Bohužel je nelze již z našeho životního prostředí odebrat a pokud nezačneme jednat okamžitě, do roku 2050 by mohlo být v oceánech více plastu než ryb.https://pixabay.com/photos/family-holding-hands-parents-child-1866868/Produkce polyesteru se od roku 2000 zdvojnásobila, což má obrovský dopad na klima

Výroba polyesteru v současnosti produkuje každý rok 700 milionů tun CO2e – množství jako 180 uhelných elektráren. Polyester se nachází ve více než polovině veškerého vyrobeného textilu. Protože je jeho výroba levná, umožňuje prohlubování trendu ,,Fast fashion", tedy trendu rychlé módy, ba dokonce jedno bez druhého nemůže existovat. Výroba polyesteru vzrostla za posledních 50 let devítinásobně a vlákno bylo široce přijato módním průmyslem, kterému umožňuje chrlit nekonečné množství levných věcí pro nejnovější styl nebo sezónu. Jeho trvanlivost už nikoho nezajímá. Polyester je levný, 1 kg suroviny stojí o polovinu méně, než bavlna a proto se uchytil jako páteř dnešní módy, která se dá zahodit. Průměrný spotřebitel kupuje o 60 % více oblečení ve srovnání s obdobím před 15 lety, a přitom je nosí o polovinu kratší dobu, než předtím. Flexibilita polyesteru je jednoznačná a tak se stále častěji používají směsi jako bavlna a polyester, což vytváří další řadu problémů, pokud jde o následné nakládání s odpady.[3]https://www.ecowatch.com/fast-fashion-riverblue-2318389169.htmlMódní průmysl je 2. největším spotřebitelem vody na světě a produkuje 20% procent veškeré odpadní vody.

Zaměříme-li se na přírodní materiál, a to bavlnu, její pěstování je enormně náročné na vodu i pesticidy. Nehledě na fakt, že plantáže zabírají příliš mnoho zemědělské půdy a takové hospodaření s půdou narušuje přirozenou biodiverzitu v přírodě. 24,3 milionů tun bavlny připadá na textilní výrobu za 1 rok. Kdybychom počítali pesticidy použité na pole, na 1 tričko jich připadá až 150 g, což je 360.000.000 kg pesticidů za 1 rok. K vypěstování bavlny na 1 tričko je spotřebováno až 2000 l vody. Tato čísla ale ještě zdaleka nekončí. Voda a chemikálie se používají dál, a to při samotném zpracování bavlny do textilu. Na jedno tričko to vychází na 5000 l vody a 1,5 kg chemikálií.[4]https://www.onegreenplanet.org/environment/over-14-million-tons-of-plastic-is-sitting-at-the-bottom-of-the-ocean/,,Fast fashion" a 92 milionů tun textilního odpadu za rok.

Industriální módní systém, kterému dominují nadnárodní společnosti, představuje myšlenku životního stylu založeného na kultu jednotlivce a povrchnosti: konfekční móda, rychlé opotřebení a zahození výrobků a všeobecné plýtvání. ,,Fast fashion" je trend, kdy se oblečení vyhazuje již po jednom nebo několika málo použitích nebo po 1 sezóně. Díky tomu vzniká ročně okolo 92 milionů tun textilního odpadu. V Evropě člověk vyhodí průměrně 11 kg oblečení za rok. A naprostá většina oblečení končí na skládkách.U nás v České republice vyhodíme ročně 200 000 tun textilního odpadu, ale pouze 3% zrecyklujeme v dalším zpracování. Zbylých 97% se ukládá na nekonečné skládky.[5]


Ovčí vlna je oproti všem výše zmíněným faktům přírodní a obnovitelný materiál, rozložitelný v přírodě, který se může zasloužit o trvale udržitelný rozvoj naší planety.Zdroje:

[1] Jak vrátit textilní průmysl do Evropy? Řešení nabízí cirkulární ekonomika | Obnovitelně. Obnovitelně [online]. Copyright © 2020 Obnovitelně.cz [cit. 03.03.2022]. Dostupné z: https://www.obnovitelne.cz/clanek/1097/jak-vratit-textilni-prumysl-do-evropy-reseni-nabizi-cirkularni-ekonomika/

[2] Pracujete s textilem? Pomozte zmapovat bariéry pro cirkularitu v praxi - EnviWeb.cz. EnviWeb.cz - zpravodajství o životním prostředí, profesní ekologie, odborné akce [online]. Copyright © 1999 [cit. 03.03.2022]. Dostupné z: https://www.enviweb.cz/121198

[3] Fossil fashion | Changing Markets. Changing Markets [online]. Dostupné z: https://changingmarkets.org/portfolio/fossil-fashion/

[4] RecyklujemeTextil.cz | Proč recyklovat. RecyklujemeTextil.cz [online]. Dostupné z: https://www.recyklujemetextil.cz/proc-recyklovat#prettyPhoto[gal2]/9/

[5] 403 Forbidden. Home | Zajímej.se [online]. Dostupné z: https://zajimej.se/cirkularni-ekonomika-jako-cesta-zmeny-modniho-prumyslu/
Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page